• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Informacja

Gmina Kołbaskowo, Zespół Interdyscyplinarny w Kołbaskowie, Koło Teatralne ze Szkoły Podstawowej w Będargowie, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu zapraszają na przedstawienie teatralne  pt.

Widok z okna”.

Przedstawienie podejmuje problem przemocy w rodzinie i reakcji na sytuację najbliższego środowiska.

Wystawiając tę sztukę na deskach naszego lokalnego teatru, a przede wszystkim obsadzając w rolach głównych nasze Dzieci, spróbujemy w bardzo obrazowy sposób zadać pytanie:

Dlaczego i jak długo można odwracać głowę, gdy w najbliższym sąsiedztwie krzywdzone są dzieci?

Przedstawienie zostanie wystawione w sali widowiskowej  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 6 lutego 2023r o godz. 18.00. Wstęp na wydarzenie jest wolny.


Informacja

W 2023 roku dzięki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Kołbaskowie ponownie będzie możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego i terapeutycznego.

Do psychologa należy zapisywać się bezpośrednio pod numerem telefonu 690968732, a przyjmować on będzie w poniższych terminach:

05.01.2023 r. – godz. 09.00-15.00

12.01.2023 r. – godz. 09.00-15.00

17.01.2023 r. – godz. 09.00-15.00

20.01.2023 r. – godz. 09.00-15.00

24.01.2023 r. – godz. 09.00-15.00

Natomiast terapeutka ds. uzależnień przyjmuje w każdą środę, w godz. 08.30-11.30, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 728163963;

zaś terapeuta ds. interwencji kryzysowej – w każdy czwartek w godz. 11.00-15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 579647771.

 Informacja dotycząca zakupu węgla

 

Pilna informacja dla Mieszkańców Gminy Kołbaskowo!
Kupno węgla będzie możliwe od poniedziałku, 19 grudnia 2022 roku.

Najważniejsze informacje pozwalające na sprawny zakup węgla:

Kontakt telefoniczny z firmą Eko Energia Szczecin Podjuchy:

– tel. 91 471 21 34,

– kom 668 394 388.

Informacji udziela się: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30.

Zakup paliwa stałego (węgla) po preferencyjnej cenie odbywa się na podstawie zaświadczenia wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rosówku 16.

Dane firmy i adres punktu sprzedaży:

Eko Energia Szczecin Sp. z o.o., ul. Szklana 3, w Podjuchach 70-730 Szczecin,
NIP: 8512914693. Punkt sprzedaży czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30

Oferowane asortymenty węgla oraz cena :

– Orzech od 25 mm, cena 1900 zł brutto.

– Groszek/ekogroszek 5-25 mm, cena 1900 zł brutto.

– Miał granulacja 0-10 mm, cena 1900 zł brutto.

– Koszt transportu: 100 zł brutto (min. 1 tona).

Od 13 grudnia 2022 roku można się rejestrować – umawiać na termin zakupu i transportu.


Kawiarenki dla Seniorów

Ostatnie w grudniu „Kawiarenki dla Seniorów” będą miały miejsce w dniu

15.12.2022 r. o godzinie 16.00 w Szkole Podstawowej w Przecławiu (stołówka

szkolna). W klimacie świąt Bożego Narodzenia odbędą się warsztaty z

tworzenia drzewek na tę okazję. Obowiązują zapisy telefoniczne: 0915065577

lub 798937485.

 Konsultacje psychologiczne

Przedstawiamy grafik dyżurów psychologa w grudniu 2022 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie:

02.12.2022 r. – godz. 09.00-15.00

08.12.2022 r. – godz. 09.00-15.00

13.12.2022 r. – godz. 09.00-15.00

16.12.2022 r. – godz. 09.00-15.00

20.12.2022 r. – godz. 09.00-15.00

Należy się na nie zapisywać pod numerem telefonu: 798937485 lub 0915065577.

Przypominamy także o możliwości skorzystania ze wsparcia terapeutki ds. uzależnień, która przyjmuje w każdą środę, w godz. 08.30-11.30, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 728163963; oraz terapeuty ds. interwencji kryzysowej – w każdy czwartek w godz. 11.00-15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 579647771.

Ta forma pomocy dla mieszkańców gminy Kołbaskowo jest finansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Kołbaskowie.


Dodatek elektryczny

18 października 2022 r. weszła w życie ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127).

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022r.  do dnia 1 lutego 2023 r.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł.

W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.-do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej 2 2021r. przekraczające 5MWh

 

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

  • W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (tzw. fotowoltaika), w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.
  • W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatkiem dla gospodarstw domowych.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
  • papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, Rosówek 16 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach  pod numerem 91 506 55 78, 91 506 55 71

aktywny-wniosek-o-dodatek-elektryczny

 Kawiarenki dla Seniorów

Kolejne Kawiarenki dla Seniorów już w najbliższą środę, tj. 23.11.2022 r. w

Szkole Podstawowej w Przecławiu od godziny 16.00. Odbędzie się w ich trakcie

spotkanie ze stylistką – Jolantą Ernest na temat: Jak dobierać ubranie do

sylwetki i typu urody.

Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów z terenu gminy Kołbaskowo.