• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Stanowiska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dorota Krzywicka Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
e-mail: dyrektor_gops@kolbaskowo.pl
Małgorzata Wieczorek Z-ca Dyrektora GOPS , Kierownik działu pomocy środowiskowej
tel. 91 5065573, e-mail: wieczorek@kolbaskowo.pl
Anita Sztadilów Główna księgowa
tel. 91 5065572, e-mail: sztadilow@kolbaskowo.pl
Renata Skoczylas Inspektor d/s organizacyjno – księgowych, KDR, SKR,
tel. 91 5065571, e-mail gops@kolbaskowo.pl 

Dział Pomocy Środowiskowej

Pracownicy Socjalni

Danuta Jeznach Starszy specjalista pracy socjalnej
tel. 91 5065577, e-mail: danuta.jeznach@kolbaskowo.pl
Ernest Wierzbicki Starszy specjalista pracy socjalnej
tel. 91 5065574, e-mail: ernest.wierzbicki@kolbaskowo.pl
Kamila Filipiak Starszy specjalista pracy socjalnej koordynator
tel. 91 5065575, e-mail: filipiak@kolbaskowo.pl
Karolina Gąska Pracownik socjalny
tel. 91 5065574, e-mail: gaska@kolbaskowo.pl
Joanna Kępka Starszy pracownik socjalny
tel. 91 5065576, e-mail: kepka@kolbaskowo.pl
Joanna Świątkowska Pracownik socjalny
tel. 91 5065570, e-mail: swiatkowska@kolbaskowo.pl

 

Asystenci Rodziny

Anna Gawrońska Starszy asystent rodziny, tel. 915065578
Wioleta Mazur Asystent rodziny, tel. 915065578

Opiekunki

Barbara Dąbrowska
Marzena Frątczak
Jolanta Resiak
Anna Rinas
Karolina Tyszczuk

Dział Świadczeń Społecznych

Monika Płusko-Żurawik Główny specjalista ds.funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych.
tel. 91 5065578, e-mail: plusko-zurawik@kolbaskowo.pl
Natalia Kińska Pomoc administracyjna
tel. 91 5065578, e-mail: kinska@kolbaskowo.pl