Stanowiska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dorota Krzywicka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tel. 91 5065570
Anita Sztadilów Główna księgowa tel. 91 5065572
Renata Skoczylas Inspektor d/s organizacyjno – księgowych, dodatków mieszkaniowych, KDR, SKR tel. 91 3119592, 91 5065571, e-mail gops@kolbaskowo.pl

Pracownicy Socjalni

Danuta Jeznach Specjalista pracy socjalnej tel 91 3119566, 91 5065574
Ernest Wierzbicki Specjalista pracy socjalnej tel. 91 3119566, 91 5065574
Kamila Filipiak Koordynator specjalista pracy socjalnej tel. 91 5065573
Małgorzata Wieczorek Specjalista pracy socjalnej tel. 91 5065575
Joanna Jagodzka Starszy pracownik socjalny tel. 91 5065575
Karolina Gąska Pracownik socjalny tel. 91 5065574

Referat Świadczeń Społecznych

Sylwia Krężelok Główny specjalista ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych tel.91 5065578
Monika Płusko-Żurawik Główny specjalista ds.funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych tel. 91 5065578