• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Dane

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rosówek 16

72-001 Kołbaskowo

NIP 852-18-96-109

REGON 810989120

Tel 91 311-95-92, 91 506-55-71

Mail: gops@kolbaskowo.pl

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Numer konta na które należy dokonywać wpłat z tytułu spłaty zadłużenia z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń, kwot uzyskanych przez komornika sądowego z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, Bank PKO SA II oddział w Szczecinie

62 1240 3927 1111 0010 4415 4203

Numer konta na które organ właściwy wierzyciela powinien dokonywać wpłat z tytułu 20% należności organu właściwego dłużnika alimentacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, Bank PKO SA II oddział w Szczecinie

62 1240 3927 1111 0010 4415 4203