• gops@kolbaskowo.pl
 • 91 5065571 915065570

PIECZA ZASTĘPCZA

Rodzina wspierająca

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane i gotowe wspierać rodziny potrzebujące pomocy w opiece i wychowania dzieci, szczególnie rodziny objęte pomocą asystenta rodziny.

Kim jest rodzina wspierająca

Rodzina wspierająca jest to rodzina lub osoba, która jest otwarta na dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie:

 1. opiekowania się i wychowywania dzieci w różnym wieku,
 2. prowadzenia gospodarstwa domowego,
 3. pomagania w wypełnianiu i kształtowaniu podstawowych ról społecznych.

Jak zostać rodziną wspierającą

Kandydata na rodzinę wspierającą wskazuje rodzina, która korzysta z pomocy asystenta rodziny. Kandydatami mogą być osoby, które rodzina zna i na które może liczyć.

Kandydat na rodzinę wspierającą

 1. Nie może być skazany za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
 2. Musi wypełniać obowiązek alimentacyjny, jeśli taki ma.
 3. Nie może mieć odebranej władzy rodzicielskiej.
 4. Nie może mieć kłopotów wychowawczych z własnymi dziećmi.
 5. Musi mieć stałe źródło dochodu.
 6. Nie może być uzależniony od alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych.

Jaka jest procedura, aby zostać rodziną wspierającą

 1. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad w środowisku zamieszkania kandydata na rodzinę wspierającą.
 2. Jeśli opinia pracownika socjalnego będzie pozytywna zostanie zawarta umowa na okres do 6 miesięcy.
 3. Rodzina wspierająca współpracuje również z asystentem rodziny.
 4. Rodzina wspierająca może uzyskać zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy, które zostaną dookreślone w umowie np. zakup biletów do kina, na basen.

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Wszelkie pytania można kierować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie:

 • telefon: 0915065573
 • e-mail: wieczorek@kolbaskowo.pl
 • adres: Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo