• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Informacja

Informacja

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych
na nowy okres zasiłkowy 2024/2025 r. przyjmowane są:

-od 1 lipca tylko drogą elektroniczną (platforma ePUAP)
-od 1 sierpnia drogą elektroniczną lub w formie papierowej (na adres Ośrodka Pomocy Społecznej lub osobiście w godzinach 8:00-15:00)

 

Przypominamy, że w przypadku wniosków złożonych:

-do 31 sierpnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada,
-od 1 września do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia,
-od 1 listopada do 31 grudnia
danego roku – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.