• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Złożenie wniosku umożliwia ubieganie się o refundację kosztów pobytu uchodźców. Szczegóły w załączonych poniżej rozporządzeniach