• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Wnioski, Terminy

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYNEGO- TERMINY, MIEJSCE

Gdzie składamy w Gminie Kołbaskowo

-osobiście w Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Kołbaskowie , Rosówek 16

-drogą pocztową na adres GOPS w Kołbaskowie, Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowie

-drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu  Empatia https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Zdjęcia, scany, kopie wypełnionych wniosków papierowych przesłane w formie załącznika na zwykłą skrzynkę elektroniczną Ośrodka nie są traktowane jako wnioski złożone drogą elektroniczną.

Okres świadczeniowy rozpoczyna się od 1 października danego roku i kończy się 30 września kolejnego roku

Terminy składania wniosków na  nowy  okres świadczeniowy

-od 1 lipca danego roku- wnioski składane TYLKO elektronicznie

-od 1 sierpnia danego roku -wnioski można składać w formie PAPIEROWEJ  oraz elektronicznej.

Terminy rozpatrzenia wniosków

-Wnioski złożone do 31 sierpnia -ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października

– Wnioski złożone od dnia 1 września do 30 września -ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 3o listopada

– Wnioski złożone od dnia 1 października do 31 października -ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia

– Wnioski złożone od dnia 1 listopada do 3o listopada -ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku

-wnioski złożone od dnia 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku- ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku wniosków złożonych od lipca do października danego roku , ustalenie prawa ma miejsce od października danego roku czyli zostaje zachowana tzw kontynuacja prawa do świadczeń z FA

Wnioski składane w trakcie okresu świadczeniowego Wnioski o przyznanie prawa do FA można składać w ciągu całego roku, ustalenie prawa do świadczeń z FA następuje od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego czyli do 30 września danego roku

WNIOSKI SKŁADAMY ZGODNIE Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA OSOBY UPRAWNIONEJ

Załączniki