• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Harmonogram wypłat

HARMONOGRAM WYPŁAT STAŁYCH ŚWIADCZEŃ
ZE ŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2023

Miesiąc
Termin wypłat
rachunki bankowe
Termin wypłat rachunki bankowe i pocztowe
Styczeń

05.01.2023

23.01.2023

Luty

06.02.2023

22.02.2023

Marzec

06.03.2023

22.03.2023

Kwiecień

05.04.2023

21.04.2023

Maj

05.05.2023

22.05.2023

Czerwiec

05.06.2023

22.06.2023

Lipiec

05.07.2023

21.07.2023

Sierpień

04.08.2023

22.08.2023

Wrzesień

05.09.2023

22.09.2023

Październik

05.10.2023

23.10.2023

Listopad

06.11.2023

22.11.2023

Grudzień

05.12.2023

18.12.2023


HARMONOGRAM WYPŁAT STAŁYCH ŚWIADCZEŃ ZE ŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

1. 2.
Styczeń 2020r Wypłata świadczeń w dniu 24.01.2020r
Luty 2020r Wypłata świadczeń w dniu 25.02.2020r
Marzec 2020r Wypłata świadczeń w dniu 25.03.2020r
Kwiecień 2020r Wypłata świadczeń w dniu 24.04.2020r
Maj 2020r Wypłata świadczeń w dniu 25.05.2020r
Czerwiec 2020r Wypłata świadczeń w dniu 25.06.2020r
Lipiec 2020r Wypłata świadczeń w dniu 24.07.2020r
Sierpień 2020r Wypłata świadczeń w dniu 25.08.2020r
Wrzesień 2020r Wypłata świadczeń w dniu 25.09.2020r
Październik 2020r Wypłata świadczeń w dniu 26.10.2020r
Listopad 2020r Wypłata świadczeń w dniu 25.11.2020r
Grudzień 2020r Wypłata świadczeń w dniu 18.12.2020r