• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Wymagane dokumenty

Formularze dokumentów o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

  1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  2. Deklaracja o dochodach
  3. Załącznik do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego obowiązujący od 01.07.2021r.

Z wnioskiem trzeba udać się do „swojej” administracji domu. Musi ona potwierdzić takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc.

Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę, oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.

Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące (sprzed daty złożenia wniosku).

Kompletny dokumentów, składa się w siedzibie GOPS-u w Rosówku.

Załączniki