• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Harmonogram wypłat

Harmonogram wypłat

HARMONOGRAM WYPŁAT STAŁYCH ŚWIADCZEŃ
ZE ŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2023

Miesiąc
Termin wypłat
rachunki bankowe
Termin wypłat rachunki bankowe i pocztowe
Styczeń

05.01.2023

23.01.2023

Luty

06.02.2023

22.02.2023

Marzec

06.03.2023

22.03.2023

Kwiecień

05.04.2023

21.04.2023

Maj

05.05.2023

22.05.2023

Czerwiec

05.06.2023

22.06.2023

Lipiec

05.07.2023

21.07.2023

Sierpień

04.08.2023

22.08.2023

Wrzesień

05.09.2023

22.09.2023

Październik

05.10.2023

23.10.2023

Listopad

06.11.2023

22.11.2023

Grudzień

05.12.2023

18.12.2023