• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Informacja

Informacja

 

Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz
oraz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie
i
Zespół Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim
mają zaszczyt zaprosić Państwa na
„WARSZTATY LOKALNEGO OŻYWIENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO NA RZECZ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW I ROZWOJU GMINY KOŁBASKOWO”
z udziałem przedstawicieli samorządu i instytucji lokalnych, organizacji pozarządowych, sołectw, wolontariuszy oraz innych aktywnych mieszkańców Gminy Kołbaskowo.

Warsztaty odbędą się w dniach 28.02-1.03.2023 r. w godzinach 8.30-15.30
w Świetlicy Wiejskiej w Kołbaskowie

Ramowe tematy warsztatów:
• Metodologia Warsztatów Lokalnego Ożywienia Społeczno-Gospodarczego
• Diagnoza lokalna – Analiza 5 składników środowiska społeczno- gospodarczego Gminy Kołbaskowo
• Opracowywanie projektów wynikających z potrzeb lokalnego środowiska
i mieszkańców i wykorzystujących lokalne zasoby w celu rozwoju Gminy Kołbaskowo
• Ocena realności realizacji projektów społeczno-gospodarczych i przygotowywanie projektów do wdrażania w Gminie Kołbaskowo.
• Wyłonienie 1 inicjatywy oddolnej do realizacji ze środków projektu
„SZOWES-OWES w regionie szczecińskim”

Warsztaty prowadzone są metodą warsztatową, zakładany jest aktywny udział uczestników.

Celem warsztatów jest: integracja międzysektorowa, wspólne wypracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Kołbaskowo przy udziale przedsiębiorców, samorządu, III sektora, kadry edukacyjnej, młodzieży i aktywnych mieszkańców,
a także wypracowanie partnerskich projektów służących lokalnemu ożywieniu społeczno- gospodarczemu, wybór najlepszych projektów i rozwiązań oraz wdrożenie ich przy pomocy środków własnych i pozyskanych dostępnych środkach pozabudżetowych: środki z UE, RPO i innych – przez firmy, gminy, powiat, instytucje i organizacje pozarządowe w partnerstwie.

W warsztatach udział wezmą liderzy lokalnych władz, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji infrastruktury komunalnej, kultury i sportu, turystyki, przedstawiciele biblioteki i szkoły, szkolne kluby wolontariusza oraz inne podmioty
i mieszkańcy z terenu Gminy Kołbaskowo zainteresowani rozwojem lokalnym.

Największe korzyści warsztatów:
• bezpośrednie spotkania liderów lokalnych środowisk: przedsiębiorców, samorządu i III sektora z gminy i wspólna praca nad projektami lokalnego pobudzenia gospodarczego dla rozwoju gminy
i wszystkich mieszkańców,
• integracja i budowa relacji oraz lepsza komunikacja pomiędzy sektorami,
• pozyskanie informacji na temat możliwości i metod finansowania działań lokalnych,
• lepszy przepływ informacji o potrzebach i możliwościach do wykorzystania przez poszczególne grupy, nowe miejsca pracy,
• wdrożenie kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami rynku pracy w gminie,
• poznanie potencjału kapitału ludzkiego,
• budowanie poczucia wspólnoty,
• promocja lokalnych zasobów i produktów,
• rozwój usług wielobranżowych pod potrzeby biznesu, samorządu, III sektora
i klientów indywidualnych,
• budowa społeczeństwa obywatelskiego wykorzystującego wszystkie możliwości do rozwoju osób i „małych ojczyzn” poprzez tworzenie wspólnych koncepcji rozwiązań gminnych problemów gospodarczych
• zbudowanie więzi lokalnego partnerstwa między różnymi sektorami w gminie,
• integracja społeczna poprzez wdrożenie do realizacji 1 inicjatywy oddolnej
o wartości 3 tys. zł.

Podczas warsztatów zapewniamy zespół specjalistów lokalnego ożywienia społeczno-gospodarczego, a także serwisy kawowe, drobny poczęstunek oraz materiały do warsztatów.
UDZIAŁ JEST BEZPŁATNY!

Prosimy Państwa o udział w obu dniach warsztatów (28.02 – 1.03.2023 r.).
To ważne dla jak najlepszego zrealizowania celów.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 24.02.2023 r.
drogą mailową bądź telefoniczną.

Osoba do kontaktu z ramienia GOPS Kołbaskowo:
Joanna Jagodzka, tel. 91 506 55 77, jagodzka@kolbaskowo.pl

Osoba do kontaktu z ramienia OWES Szczecin:
Marta Przeczewska, tel. 789 358 759, marta.przeczewska@aktywneowes.pl

Serdecznie zapraszamy