• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Konsultacje

Konsultacje

Od lutego do grudnia 2023 r. można skorzystać ze wsparcia
psychologicznego
wyłącznie po indywidualnym kontakcie
telefonicznym z psychologiem
pod numerem 690968732.


Terapeutka ds. uzależnień – każdy wtorek, w godz. 08.00-12.00,
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 728163963;

Terapeuta ds. interwencji kryzysowej – każdy czwartek w godz. 11.00-15.00,
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 579647771.