• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Diagnoza zjawiska przemocy domowej na terenie Gminy Kołbaskowo

Diagnoza zjawiska przemocy domowej na terenie Gminy Kołbaskowo

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której wypełnienie zajmie kilka minut. Ankieta skierowana jest do pełnoletnich mieszkańców Gminy Kołbaskowo i ma na celu prawidłowe zdiagnozowanie zjawiska przemocy domowej oraz stanu wiedzy na temat przemocy wśród mieszkańców gminy. Wyniki ankiety posłużą do opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030.

https://www.webankieta.pl/ankieta/1189812/diagnoza-zjawiska-przemocy-domowej-na-terenie-gminy-kolbaskowo.html