• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Świetlica podwórkowa

Świetlica podwórkowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie
wznawia w okresie wiosenno-letnim działalność placówki
wsparcia dziennego w formie podwórkowej.

Adresatem są dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat

Miejsca spotkań:

Rosówek – plac przy bloku socjalnym

Kołbaskowo – plac zabaw przy bloku socjalnym

Harmonogram zajęć: