• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Informacja

Informacja

Bon energetyczny

Najnowsza wersja projektu przewiduje, że wnioski o świadczenie będzie się składało odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w terminie
od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.

Resort proponuje również wprowadzenie bonu energetycznego, czyli dodatkowego świadczenia dla gospodarstw domowych, których dochody nie przekraczają:
2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym
1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Stawki mają być zależne od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym. Wysokość ma przedstawiać się następująco:

300 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
400 zł gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
500 zł, jeśli składa się z 4 do 5 osób;
600 zł, jeśli składa się z co najmniej 6 osób.

Z kolei gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenia zostaną przyznane w następujący sposób:

600 zł – gospodarstwo domowe jednoosobowe;
800 zł – jeśli składa się z 2 do 3 osób;
1000 zł – jeśli składa się z 4 do 5 osób;
1200 zł – jeśli składa się z co najmniej 6 osób.

Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana. Świadczenie jest jednorazowe.

Gdzie składać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?

Wnioski można składać:
1. papierowo
– Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, Rosówek 16 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
-drogą pocztową na adres GOPS w Kołbaskowie, 72-001 Rosówek 16
2. elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.