• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Dodatek gazowy

Dodatek gazowy

Refundacja Podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe – Dodatek gazowy w 2024r.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, refundacja podatku VAT została przedłużona  i przysługuje za gaz dostarczony w kolejnym okresie tj. od 1 stycznia 2024 r.  do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT można składać:

  • do dnia 30-09-2024 roku w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych
  • po dniu 30-09-2024 roku w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Pozostałe warunki otrzymania świadczenia pozostają bez zmian.