• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Terminy składania wniosków

Terminy składania wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie przypomina 

1.  Od 1 lipca 2023 r. można składać wnioski TYLKO w formie ELEKTRONICZNEJ na następujące świadczenia:

– zasiłek rodzinny,
– fundusz alimentacyjny,
– specjalny zasiłek opiekuńczy.

Wnioski można składać przy pomocy portalu  https://empatia.mpips.gov.pl/

Logowanie odbywa się przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Wnioski wysłane elektronicznie na okres 2023/2024 przed 1.07.2023 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

2.  Od 1 sierpnia 2023 r. można składać wnioski w formie PAPIEROWEJ  jak
i ELEKTRONICZNEJ na:

– zasiłek rodzinny,
– fundusz alimentacyjny,
– specjalny zasiłek opiekuńczy.

Wnioski można składać:

 – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, Rosówek 16 w godzinach urzędowania tj. poniedziałek-piątek od 7.30 do 15.30

– za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo 

Wnioski papierowe złożone na okres 2023/2024 przed 01.08.2023 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Aktualne wzory wniosków są do pobrania w zakładkach tematycznych jak również są dostępne w siedzibie Ośrodka.