• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ W KOŁBASKOWIE
72-001 Kołbaskowo, Rosówek 16

Czynny w każdy roboczy czwartek w godzinach od 11:30 do 15:30
nr telefonu 91 506 55 70 (w godz. jak wyżej)

 Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 91 43 28 143,  w dni robocze,
w poniedziałek w godz. 7:30 – 16:00,
od wtorku do czwartku w godz. 7:30 – 15:30
oraz w piątek w godz. 7:30 – 15:00.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

 

PUNKT NIEODPŁATNEGO
PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
W KOŁBASKOWIE
72-001 Kołbaskowo, Rosówek 16

Czynny w każdy roboczy poniedziałek w godzinach od 9:30 do 13:30
nr telefonu 91 506 55 70 (w godz. jak wyżej)

 Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 91 43 28 143, w dni robocze,
w poniedziałek w godz. 7:30 – 16:00,
od wtorku do czwartku w godz. 7:30 – 15:30
oraz w piątek w godz. 7:30 – 15:00.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

 

INFORMACJA NT. PRZEKAZYWANIA OPINII PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE INFORMACJA O ZASADACH I ZAKRESIE UDZIELANIA NPP I NPO INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI PNPP i PNPO W GMINIE KOŁBASKOWO (ROSÓWEK)