• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne

Przedstawiamy grafik dyżurów psychologa w grudniu 2022 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie:

02.12.2022 r. – godz. 09.00-15.00

08.12.2022 r. – godz. 09.00-15.00

13.12.2022 r. – godz. 09.00-15.00

16.12.2022 r. – godz. 09.00-15.00

20.12.2022 r. – godz. 09.00-15.00

Należy się na nie zapisywać pod numerem telefonu: 798937485 lub 0915065577.

Przypominamy także o możliwości skorzystania ze wsparcia terapeutki ds. uzależnień, która przyjmuje w każdą środę, w godz. 08.30-11.30, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 728163963; oraz terapeuty ds. interwencji kryzysowej – w każdy czwartek w godz. 11.00-15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 579647771.

Ta forma pomocy dla mieszkańców gminy Kołbaskowo jest finansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Kołbaskowie.