• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne

Wszystkich mieszkańców gminy Kołbaskowo zapraszamy na skorzystanie ze wsparcia psychologicznego, które w listopadzie będzie się odbywać według poniższego harmonogramu:

07.11 – 9:00 – 15:00

14.11 – 9:00 – 15:00

21.11 – 9:00 – 15:00

23.11 – 9:00 – 15:00

29.11 – 9.00 – 15.00

Należy się na nie zapisywać telefoniczne pod numerami: 798937485 lub 0915065577.

Ponadto istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia terapeutki ds. uzależnień, która przyjmuje w każdą środę, w godz. 08.30-11.30, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 728163963; oraz terapeuty ds. interwencji kryzysowej – w każdy czwartek w godz. 11.00-15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 579647771.

Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne jest finansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Kołbaskowie.