• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

We wrześniu 2022 r. konsultacje psychologiczne będą odbywać się według poniższego harmonogramu:

05.09 – 8:00 – 11:00

20.09 – 9:00 – 15:00

21.09 – 8:00 – 11:00

22.09 – 8:00 – 15:00

Należy się na nie zapisywać telefoniczne pod numerami: 798937485
lub 0915065577.

Ponadto istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia terapeutki ds.

uzależnień, która przyjmuje w każdą środę, w godz. 08.30-11.30, po

wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 728163963; oraz terapeuty ds.

interwencji kryzysowej – w każdy czwartek w godz. 11.00-15.00, po

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 579647771.

Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne jest finansowane ze środków Gminnej

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w

Kołbaskowie.