• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Informacja

Informacja

Serdecznie zapraszamy na konsultacje psychologiczne, które w sierpniu 2022r. będą odbywać się według poniższego harmonogramu:

08.08.2022 – 9:00 – 15:00

10.08.2022 – 9:00 – 15:00

16.08.2022 – 9:00 – 15:00

29.08.2022 – 9:00 – 15.00

Obowiązują zapisy telefoniczne pod numerami: 798937485 lub 0915065577.

Przypominamy również o możliwości skorzystania ze wsparcia terapeutki ds.

uzależnień, która przyjmuje w każdą środę, w godz. 08.30-11.30, po

wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 728163963; oraz terapeuty ds.

interwencji kryzysowej – w każdy czwartek w godz. 11.00-15.00, po

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 579647771.

Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne jest finansowane ze środków Gminnej

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w

Kołbaskowie.