• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Ogłoszenie

Ogłoszenie

W następnym tygodniu odbędą się ostatnie w tym roku zajęcia PLACÓWKI

WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE PODWÓRKOWEJ dla dzieci w wieku 6-16 lat według

poniższego harmonogramu:

11.08.2022 r. plac przy bloku socjalnym w ROSÓWKU od godziny 14.00

12.08.2022 r. plac zabaw przy bloku socjalnym w KOŁBASKOWIE od godziny 14.00

Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny.

Osoba do kontaktu: Joanna Jagodzka, tel. 0915065577 lub 798937485

<https://www.facebook.com/103041235253109/photos/a.108135501410349/398597219

030841/?__cft__%5b0%5d=AZU5SsobFKJhu74E5CbluNqbewATE8WWAlJv-QgtSzTVAqQ-Rm2Ts

cvT6zepm8Gn7nZklU_iA-vffPdJn4MLPxXVqRHUy4QViXN7WJo6vmeG1vXQrhNhNcDKYahgKCkuI

8wpz_e9i2hGrShWajqq28jzEhUt2QEic2tX-QROlkyWjQ&__tn__=EH-R>

<https://www.facebook.com/103041235253109/photos/a.108135501410349/398597219

030841/?__cft__%5b0%5d=AZU5SsobFKJhu74E5CbluNqbewATE8WWAlJv-QgtSzTVAqQ-Rm2Ts

cvT6zepm8Gn7nZklU_iA-vffPdJn4MLPxXVqRHUy4QViXN7WJo6vmeG1vXQrhNhNcDKYahgKCkuI

8wpz_e9i2hGrShWajqq28jzEhUt2QEic2tX-QROlkyWjQ&__tn__=EH-R>