• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

INFORMACJA

INFORMACJA

PCPR w Policach prowadzi rekrutację do projektu „Rodzina Razem się Trzyma”

Повідомляємо, що ми розпочинаємо набір до проекту «Сім’я тримається разом»

W ramach projektu Uczestnicy Projektu otrzymają:

У рамках проекту Учасники проекту отримають:

o    Specjalistyczne, indywidualne i grupowe konsultacje z:

o    psychologiem

o    prawnikiem

o    pracownikiem socjalnym/aspirantem pracy socjalnej

o    specjalistami ds. rodziny

Спеціальні, індивідуальні та групові консультації:

o    психолога

o    юриста

o    соціального працівника/аспіранта соціальної роботи

o    сімейних спеціалістів

Warsztaty nt. „Budowanie relacji w rodzinie – komunikacja interpersonalna”

Практикум на тему «Побудова стосунків у сім’ї – міжособистісне спілкування»

Wyjazdy dla rodzin wraz z dziećmi, podnoszące kompetencje społeczne, rodzicielskie (liczba miejsc ograniczona)

Поїздки для сімей з дітьми для підвищення соціальних та батьківських компетенцій

o    Zajęcia dla rodziców wraz z dziećmi:

o    organizacja czasu wolnego

o    zajęcia kulinarne

o    pierwsza pomoc przedmedyczna

Заняття для батьків з дітьми:

*         організація вільного часу

*         кулінарні заняття

*         заняття з надання першої допомоги

Zapewniamy opiekę animatora dla dzieci w trakcie trwania warsztatów

Догляд аніматора за дітьми під час семінарів

Wszystkie formy wsparcia są bezpłatne !

Усі форми підтримки безкоштовні!

Szczegółowych informacji udzielają specjaliści pracy z rodziną dostępni pod numerem telefonu 914240700 wew. 207 lub telefon komórkowy 601970699, 601909650 oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach ul. Szkolna 2

Детальну інформацію надають спеціалісти за телефоном 914 240 700 дод. 207 або мобільний телефон 601970699, 601909650 та за адресою вул. Шкільна 2, м. Поліце.