• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne

W maju 2022 r. zapraszamy mieszkańców gminy Kołbaskowo na bezpłatne

konsultacje psychologiczne, według poniższego harmonogramu:

6.05.2022 –  9:00 – 15:00

9.05.2022 –  9:00 – 15:00

11.05.2022 –  9:00 – 15:00

30.05.2022 – 9:00-15:00

Obowiązują zapisy telefoniczne pod numerami: 798937485 lub 0915065577.

Przypominamy również o możliwości skorzystania ze wsparcia:

– terapeuty ds. uzależnień – w każdą środę w godz. 08.30-11.30, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 728163963.

– terapeuty ds. interwencji kryzysowej – w każdy czwartek w godz. 11.00-15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 579647771

Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne jest finansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w
Kołbaskowie.