• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Informacja

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, informuje, iż od 04.2022 r.

uruchamia kolejną formę pomocy dla dzieci z naszej Gminy – Placówkę Wsparcia

Dziennego w formie podwórkowej. Będzie ona realizować działania animacyjne i

socjoterapeutyczne dla dzieci młodzieży w wieku od 6 do 18 roku życia.

Jej działalność będzie prowadzona w okresie wiosenno – letnim w 2 miejscach:

– Rosówek – plac przy bloku socjalnym

– Kołbaskowo-plac przy bloku socjalnym

według poniższego harmonogramu:

Miejsce

Data

Godziny

Rosówek

14.04.2022 r.

14.00-17.00

Kołbaskowo

15.04.2022 r.

14.00-17.00

Rosówek

12.05.2022 r.

14.00-17.00

Kołbaskowo

13.05.2022 r.

14.00-17.00

Rosówek

09.06.2022 r.

14.00-17.00

Kołbaskowo

10.06.2022 r.

14.00-17.00

Rosówek

14.07.2022 r.

14.00-17.00

Kołbaskowo

15.07.2022 r.

14.00-17.00

Rosówek

11.08.2022 r.

14.00-17.00

Kołbaskowo

12.08.2022 r.

14.00-17.00

Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny.

Osoba do kontaktu: Joanna Jagodzka, tel. 0915065577 lub 798937485.