• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Informujemy, że wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (40 zł dziennie za osobę) można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, Rosówek 16. Szczegółowe informacje oraz wniosek znajdują się na stronie

<http://www.gops.kolbaskowo.pl/?fbclid=IwAR022xCdrsuTswrL5TnFnFoZukREzNo8WUQ

kd6wOCU1ZnbR113ei2RDs1uE> www.gops.kolbaskowo.pl w zakładce

POMOC UCHODŹCOM – ŚWIADCZENIE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA.

<https://www.facebook.com/103041235253109/photos/a.108135501410349/316348143

922416/?__cft__%5b0%5d=AZU88YP648Me0Ah0bXHXU6XZX0MX49Hzc9XTdLpqSHhF1JTRGFK4T51ddlc7m1velZY8Z89nKqetZqCywNio_aGY4Iq4rItH9fj9BbnaqnqeT3NBPhChWjSQaLfcx2AvRp5MJevzXUCdi92jZjTQxjl2hRiTtMF-RVWvGBr1sKyahw&__tn__=EH-R>

<https://www.facebook.com/103041235253109/photos/a.108135501410349/316348143

922416/?__cft__%5b0%5d=AZU88YP648Me0Ah0bXHXU6XZX0MX49Hzc9XTdLpqSHhF1JTRGFK4T51ddlc7m1velZY8Z89nKqetZqCywNio_aGY4Iq4rItH9fj9BbnaqnqeT3NBPhChWjSQaLfcx2AvRp5MJevzXUCdi92jZjTQxjl2hRiTtMF-RVWvGBr1sKyahw&__tn__=EH-R>