• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Kawiarenki dla seniorów

Kawiarenki dla seniorów

Wszystkich seniorów z Gminy Kołbaskowo zapraszamy serdecznie na wspólne

kolędowanie w ramach „Kawiarenek dla Seniorów” w dniu 15.12.2021 r. od

godziny 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu.