• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Kampania Pomarańczowej Wstążki

Kampania Pomarańczowej Wstążki

Międzynarodowa kampania – 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE (która jest koordynatorem akcji na terenie Polski) we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

Kampania będzie przeprowadzona do 1 do 19 listopada.

JAK PRZEBIEGA KAMPANIA?

Zgłaszające się do udziału w kampanii placówki, instytucje, organizacje pozarządowe w swoich środowiskach lokalnych przygotowują działania o charakterze edukacyjnym, którym motywem przewodnim jest budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy, uwrażliwianie uczestników i wyposażanie ich w narzędzia niezbędne do właściwego reagowania na przemoc oraz szukania pomocy.

Zespół Interdyscyplinarny we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołbaskowie oraz placówkami oświatowymi z terenu gminy Kołbaskowo w ramach uczestnictwa w Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży oferuje mieszkańcom:

1. Możliwość kontaktu z terapeutą ds. przeciwdziałania przemocy- dyżur terapeuty w każdy poniedziałek w godzinach 11.00-15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rosówku nr 16

Prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr telefonu 91 506 55 73 celem ustalenia terminu spotkania

2. Możliwość kontaktu z psychologiem- dyżur psychologa w każdy wtorek w godzinach10.00-14.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rosówku nr 16

Prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr telefonu 91 506 55 73 celem ustalenia terminu spotkania.

3. Możliwość kontaktu z przedstawicielem Zespołu Interdyscyplinarnego w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rosówku nr 16 godzinach pracy GOPS.

4. Zajęcia dla rodziców ze Szkoły Podstawowej w Kołbaskowie, Szkoły Podstawowej w Przecławiu, Szkoły podstawowej w Będargowie i Szkoły Podstawowej w Przylepie oraz publicznych żłobków i przedszkoli z terenu gminy.

Spotkanie zostanie przeprowadzone on-line przez doświadczonego w pracy z rodziną trenera P. Adrianę Wenc.

Termin spotkania: 23.11.2021r

Szczegółowych informacji udzielają pedagodzy szkolni.

5. Liczne pogadanki i warsztaty dla dzieci i młodzieży prowadzone przez merytorycznych pracowników placówek oświatowych na terenie gminy Kołbaskowo.