• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Oświadczenie

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE

W związku z otrzymaną informacją o  uruchomionej w dniu 22.09.2021r na portalu ZRZUTKA.PL pomocy dla rodziny z terenu gminy Kołbaskowo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie oświadcza, iż  znana jest nam sytuacja rodziny, która od wielu lat objęta jest naszym wsparciem. Część informacji zamieszczonych na portalu dotyczących rodziny jest niepełnych i niezgodnych ze stanem faktycznym.

Pomoc rodzinie świadczona jest w ramach możliwości finansowych Ośrodka oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pomoc rodzinie na portalu ZRZUTKA.PL została zamknięta.

Możliwości pomocy ze środków GOPS są ograniczone, a przeprowadzenie remontu wymaga dużych nakładów finansowych. W związku z tym, osoby chętne do udzielenia pomocy rodzinie w formie rzeczowej zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Kierownikiem Ośrodka.

Ze względu na przepisy ustawy  dotyczącej ochrony danych osobowych GOPS nie może ujawnić nazwiska oraz adresu rodziny.

 

Dorota Krzywicka

Kierownik GOPS Kołbaskowo