• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

INFORMACJA

INFORMACJA

INFORMACJA O KONKURSIE NA LOGO GOPS W KOŁBASKOWIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje o nierozstrzygnięciu konkursu na logo GOPS w Kołbaskowie z powodu nie osiągnięcia przez żadną ze złożonych prac nawet 50% założonej punktacji, opisanej w regulaminie na logo.

Jednocześnie kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie przedłuża konkurs na logo do 31.08.2021 r. (ostateczny termin nadsyłania prac), termin ogłoszenia wyników wyznacza na  06.09.2021 r., zaś wręczenie nagród nastąpi 10.09.2021 r.