• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE

KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie od 10.05.2021 r. uruchamia kolejną formę wsparcia dla wszystkich mieszkańców naszej gminy – konsultacje terapeutyczne.  Osoby chętne i potrzebujące tego rodzaju pomocy mogą się spotkać ze specjalistami po wcześniejszym umówieniu telefonicznym:  terapeuta – specjalista ds. przemocy i interwencji kryzysowej – w każdy poniedziałek od godziny 12.00 do 15.30, tel. 579 647 771; terapeuta ds. uzależnień – w każdą środę od godziny 08.30 do 11.30, tel. 728 163 963.