• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie.

 

Informuję, że w wyniku zakończenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie  –  dokonano wyboru kandydata.

Wybrano

Panią Anitę Sztadilów.

Kandydatka spełniła wymagania zamieszczone w ogłoszeniu, wykazała się szeroką wiedzą i doświadczeniem.

 

Uzasadnienie:

Wpłynęły dwie  oferty. W ocenie Komisji tylko jedna z kandydatek spełniła wymagania, druga kandydatka nie spełniła wymogów formalnych zamieszczonych w ogłoszeniu o naborze.