• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Informacja

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje, że ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2020r., poz. 11) dokonana została zmiana ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 1842, z późn. zm.), w której wprowadzono zapis umożliwiający złożenie wniosku o przyznanie dodatku  mieszkaniowego  powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W związku z powyższym  najemcy i podnajemcy  mogą  składać wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W załączeniu informacja w w/w sprawie.