• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje o terminie wypłat świadczeń z pomocy społecznej w GRUDNIU 2020r

 

Wypłaty świadczeń (zasiłki okresowe, celowe i stałe) będą realizowane w następujący sposób:

10 grudnia 2020r wypłata świadczeń wyłącznie na bankowe rachunki osobiste wskazane przez świadczeniobiorców- wypłata wyrównań świadczeń,

18 grudnia 2020r wypłata świadczeń na bankowe rachunki osobiste wskazane przez świadczeniobiorców- wypłata świadczeń bieżących  lub

od 18 do 30 grudnia 2020r we właściwym miejscowo dla świadczeniobiorcy Urzędzie Pocztowym na podstawie dowodu osobistego.