• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

UWAGA – informacja dla osób korzystających ze świadczeń pieniężnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie

UWAGA – informacja dla osób korzystających ze świadczeń pieniężnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie

W związku z  zamknięciem do odwołania kasy Urzędu Gminy Kołbaskowo:

– osobom pobierającym świadczenia pomocy społecznej,

– osobom  pobierającym świadczenie rodzicielskie

należne świadczenia zostaną dostarczone do miejsca zamieszkania przekazem pocztowym

( doręczone przez listonosza) – terminy otrzymania świadczenia mogą ulec  nieznacznym przesunięciom.

Osobom pobierającym świadczenia rodzinne, wychowawcze ( 500+), pielęgnacyjne, opiekuńcze fundusz alimentacyjny ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE ULEGŁY ZMIANIE GODZINY OTWARCIA PLACÓWEK POCZTY POLSKIEJ.

Terminy wypłat świadczeń realizowanych przelewem na konta bankowe nie ulegają zmianom.