• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Zmiany w Programie Rodzina 500+ od 1 lipca

Zmiany w Programie Rodzina 500+ od 1 lipca

UWAGA zmiany w Programie Rodzina 500+ od 1 lipca

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane to świadczenie, matka albo ojciec, ( jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca), opiekun faktyczny dziecka, (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego), albo opiekun prawny dziecka musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.  Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje wnioskodawcy, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 składane drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) przyjmowane będą od dnia 1 lipca 2019 r.

Informujemy, iż przy składaniu wniosku drogą elektroniczną przy wyborze organu właściwego należy wybrać Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie lub Ośrodek Pomocy Społecznej w Rosówku.

Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie z siedzibą Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo w godzinach:

Poniedziałek            9.10  –   16.50

Wtorek – piątek      7.40  –   15.20