Bilans GOPS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

Bilans GOPS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

Bilans GOPS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku dostępny na stronie bip.kolbaskowo.pl