Bilans GOPS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku