• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Bilans GOPS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku