Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie z/s w Rosówku zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w formie:
Rehabilitacja metodą Bobata
Masaż suchy

Załączniki