• gops@kolbaskowo.pl
 • 91 5065571 915065570

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO POMOC ADMINISTRACYJNA

 ( umowa zlecenia)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko  pomoc administracyjna  

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo

 1. Określenie stanowiska:

pomoc administracyjna

III. Rodzaj zatrudnienia:

Umowa zlecenia  – 3 miesiące

 1. Wymagania: 
 1. Wykształcenie wyższe lub średnie.
 2. Doświadczenie w pracy biurowej
 3. Umiejętność obsługi komputera, obsługi urządzeń biurowych, znajomość pakietu MS Office
 1. Warunki umowy zlecenia:

Wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem i obsługą wniosków o wypłatę świadczeń: wychowawczego 500+ i „Dobry start”

Okres trwania umowy zlecenie: 3 miesiące ( I dekada sierpnia – I dekada  listopada)

Usługa będzie wykonywana w ilości 40 godzin tygodniowo w uzgodnieniu ze zleceniodawcą.

Miejsce wykonywania usługi – w siedzibie Ośrodka

Wynagrodzenie: 2 600 zł brutto miesięcznie (słownie: dwa tysiące sześćset złotych brutto)

 1. Przedmiot zlecenia:

Czynności związane z przyjmowaniem i obsługą wniosków o wypłatę świadczeń wychowawczych 500+  i „Dobry start” a w szczególności:

 1. Przyjmowanie i wstępna weryfikacja wniosków o wypłatę świadczeń wraz z załączoną dokumentacją.
  2. Rejestrowanie przyjmowanych wniosków.
  3. Udzielanie informacji o uprawnieniach do 500+ i „Dobry start”, sposobie składania wniosków itp.,
  4. Czynności kancelaryjne związane z obsługą świadczeń; kopertowanie, rejestrowanie i wysyłanie poczty

VII.  Wymagane dokumenty:

 1. Podanie – oferta wykonania umowy zlecenia
 2. Życiorys (CV)

VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do  27 lipca 2018 roku do godziny 15:00. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo lub przesłać na adres
e-mail: gops@kolbaskowo.pl .

Osoby do kontaktu:

Panie: Sylwia Krężelok i Monika Płusko-Żurawik – pracownicy realizujący świadczenia 500+ i „Dobry start”  w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

 

Telefon kontaktowy:

91 506 55 578

91 311 95 92

Kierownik GOPS

Barbara Makiewicz-Trąbka