• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Terminy składania wniosków

Terminy składania wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie uprzejmie przypomina o terminach składania wniosków na okres świadczeniowy 2017/2018

Fundusz alimentacyjny                  od 1 sierpnia 2017r.

Świadczenie wychowawcze 500+    od 1 sierpnia 2017r.

( możliwość składnia wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem banku)

Świadczenia rodzinne                      od 1 sierpnia 2017r.

Stypendia szkolne                             od 1 – 15 września 2017r.

Złożenie wniosku przed w/w terminem w przypadku osób,  które maja już przyznane w/w świadczenia na okres świadczeniowy 2016/2017,  skutkuje wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie.