• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Kawiarenki

Serdecznie zapraszamy na zakończenie cyklu spotkań Kawiarenki dla Seniorów, które odbędzie się 07.06.2023 r. w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej
w Przecławiu o godzinie 16:00. Będziemy w ich trakcie przyjmować gości ze Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach.

Więcej informacji pod numerami telefonów: 0915065577 lub 798937485.


Kawiarenki

 

Kolejne majowe Kawiarenki dla Seniorów już 24.05.2023 r. o godzinie 16.00

Miejsce: stołówka szkolna w Szkole Podstawowej w Przecławiu

A na nich – spotkanie niespodzianka z bardzo ciekawymi ludźmi :).

 


Informacja

 


Pragniemy poinformować,
że w dniu 2.05.2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kołbaskowie
z siedzibą w Rosówku będzie nieczynny.


Klub Wolontariatu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie przystąpił do udziału w Dniu Dobra, organizowanym przez Caritas Polska.
W jego ramach pragniemy uruchomić w dniach 17-21.04.2023 r. zbiórkę artykułów plastycznych, papierniczych i środków czystości dla dzieci z placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez Caritas.

Miejsca zbiórki/ partnerzy akcji:

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, Rosówek 16;

– Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie, Kołbaskowo 103;

– Gminna Biblioteka Publiczna w Przecławiu, Przecław 27;

– Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1, Przecław;

– Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu, Przecław 120.

Ponadto dzięki współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Przecławiu udało się zorganizować warsztaty fotograficzne dla dzieci z placówki wsparcia dziennego w dniu 20.04.2023 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zbiórce.

 


Kawiarenki

Na kolejne Kawiarenki dla Seniorów zapraszamy na warsztaty tworzenia
łapaczy snów
w dniu 26.04.2023 r.

Na spotkanie to obowiązują zapisy
do dnia 21.04.2023 r.

pod numerami telefonów:
0915065577 lub 798937485.

Miejsce: stołówka szkolna w Szkole Podstawowej w Przecławiu

 

 


Świetlica podwórkowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie
wznawia w okresie wiosenno-letnim działalność placówki
wsparcia dziennego w formie podwórkowej.

Adresatem są dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat

Miejsca spotkań:

Rosówek – plac przy bloku socjalnym

Kołbaskowo – plac zabaw przy bloku socjalnym

Harmonogram zajęć:


Informacja

EKOLOGIA MIĘDZYPOKOLENIOWA

Sołtys i Rada Sołecka Kamieńca przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołbaskowie serdecznie zapraszają mieszkańców Kamieńca na spotkanie organizacyjno – informacyjne związane z zamiarem przeprowadzenia projektu społecznego – „Ekologia międzypokoleniowa”.

W ramach tego projektu zaplanowane są:

– warsztaty ekologiczne – dawania nowego życia starym rzeczom

– warsztaty kulinarne związane z niemarnowaniem żywności

– stworzenie i pielęgnacja ogródka warzywno-ziołowo-kwiatowego w okolicach Świetlicy Wiejskiej w Kamieńcu

– wspólne ognisko i zabawy na powitanie lata.

TERMIN SPOTKANIA: 11.04.2023 r. godz. 18.00 – Świetlica Wiejska w Kamieńcu.

Osoby do kontaktu: Sołtys – Jolanta Marczyło, tel. 604452597, GOPS KołbaskowoJoanna Jagodzka, tel. 0915065577 lub 798937485.


Kawiarenki

W dniu 29.03.2023 r. o godz. 16.00
na Kawiarenkach dla Seniorów odbędą się warsztaty wielkanocne malowania pisanek metodą batikową .

Na spotkanie te
obowiązują zapisy do dnia 24.03.2023 r.
pod numerami telefonów:
0915065577 lub 798937485.

Miejsce: stołówka szkolna w Szkole Podstawowej w Przecławiu

PROSIMY O PRZYNIESIENIE 6 UGOTOWANYCH BIAŁYCH JAJ


Kawiarenki

Na kolejnych Kawiarenkach dla Seniorów odbędą się warsztaty tworzenia naturalnych mydeł i świec .

Na spotkanie te
obowiązują zapisy do dnia 10.03.2023 r. pod numerami telefonów:
0915065577 lub 798937485.

 

Miejsce: stołówka szkolna w Szkole Podstawowej w Przecławiu

Data: 15.03.2023 r. godz. 16.00-19.00


Informacja

 

Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz
oraz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie
i
Zespół Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim
mają zaszczyt zaprosić Państwa na
„WARSZTATY LOKALNEGO OŻYWIENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO NA RZECZ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW I ROZWOJU GMINY KOŁBASKOWO”
z udziałem przedstawicieli samorządu i instytucji lokalnych, organizacji pozarządowych, sołectw, wolontariuszy oraz innych aktywnych mieszkańców Gminy Kołbaskowo.

Warsztaty odbędą się w dniach 28.02-1.03.2023 r. w godzinach 8.30-15.30
w Świetlicy Wiejskiej w Kołbaskowie

Ramowe tematy warsztatów:
• Metodologia Warsztatów Lokalnego Ożywienia Społeczno-Gospodarczego
• Diagnoza lokalna – Analiza 5 składników środowiska społeczno- gospodarczego Gminy Kołbaskowo
• Opracowywanie projektów wynikających z potrzeb lokalnego środowiska
i mieszkańców i wykorzystujących lokalne zasoby w celu rozwoju Gminy Kołbaskowo
• Ocena realności realizacji projektów społeczno-gospodarczych i przygotowywanie projektów do wdrażania w Gminie Kołbaskowo.
• Wyłonienie 1 inicjatywy oddolnej do realizacji ze środków projektu
„SZOWES-OWES w regionie szczecińskim”

Warsztaty prowadzone są metodą warsztatową, zakładany jest aktywny udział uczestników.

Celem warsztatów jest: integracja międzysektorowa, wspólne wypracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Kołbaskowo przy udziale przedsiębiorców, samorządu, III sektora, kadry edukacyjnej, młodzieży i aktywnych mieszkańców,
a także wypracowanie partnerskich projektów służących lokalnemu ożywieniu społeczno- gospodarczemu, wybór najlepszych projektów i rozwiązań oraz wdrożenie ich przy pomocy środków własnych i pozyskanych dostępnych środkach pozabudżetowych: środki z UE, RPO i innych – przez firmy, gminy, powiat, instytucje i organizacje pozarządowe w partnerstwie.

W warsztatach udział wezmą liderzy lokalnych władz, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji infrastruktury komunalnej, kultury i sportu, turystyki, przedstawiciele biblioteki i szkoły, szkolne kluby wolontariusza oraz inne podmioty
i mieszkańcy z terenu Gminy Kołbaskowo zainteresowani rozwojem lokalnym.

Największe korzyści warsztatów:
• bezpośrednie spotkania liderów lokalnych środowisk: przedsiębiorców, samorządu i III sektora z gminy i wspólna praca nad projektami lokalnego pobudzenia gospodarczego dla rozwoju gminy
i wszystkich mieszkańców,
• integracja i budowa relacji oraz lepsza komunikacja pomiędzy sektorami,
• pozyskanie informacji na temat możliwości i metod finansowania działań lokalnych,
• lepszy przepływ informacji o potrzebach i możliwościach do wykorzystania przez poszczególne grupy, nowe miejsca pracy,
• wdrożenie kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami rynku pracy w gminie,
• poznanie potencjału kapitału ludzkiego,
• budowanie poczucia wspólnoty,
• promocja lokalnych zasobów i produktów,
• rozwój usług wielobranżowych pod potrzeby biznesu, samorządu, III sektora
i klientów indywidualnych,
• budowa społeczeństwa obywatelskiego wykorzystującego wszystkie możliwości do rozwoju osób i „małych ojczyzn” poprzez tworzenie wspólnych koncepcji rozwiązań gminnych problemów gospodarczych
• zbudowanie więzi lokalnego partnerstwa między różnymi sektorami w gminie,
• integracja społeczna poprzez wdrożenie do realizacji 1 inicjatywy oddolnej
o wartości 3 tys. zł.

Podczas warsztatów zapewniamy zespół specjalistów lokalnego ożywienia społeczno-gospodarczego, a także serwisy kawowe, drobny poczęstunek oraz materiały do warsztatów.
UDZIAŁ JEST BEZPŁATNY!

Prosimy Państwa o udział w obu dniach warsztatów (28.02 – 1.03.2023 r.).
To ważne dla jak najlepszego zrealizowania celów.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 24.02.2023 r.
drogą mailową bądź telefoniczną.

Osoba do kontaktu z ramienia GOPS Kołbaskowo:
Joanna Jagodzka, tel. 91 506 55 77, jagodzka@kolbaskowo.pl

Osoba do kontaktu z ramienia OWES Szczecin:
Marta Przeczewska, tel. 789 358 759, marta.przeczewska@aktywneowes.pl

Serdecznie zapraszamy