• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Informacje + wniosek

Od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie

DODATEK OSŁONOWY

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

-elektronicznie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub z wykorzystaniem profilu zaufanego za pośrednictwem platformy ePUAP DO Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie oraz

-tradycyjnie (papierowo) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, Rosówek 16

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Jeżeli wniosek o dodatek osłonowy zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r., to wypłata dodatku zostanie zrealizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Natomiast Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

WYSOKOŚĆ DODATKU OSŁONOWEGO

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych:

-w 2020r. w przypadku wniosku złożonego w okresie od stycznia 2022r. do dnia 31 lipca 2022r.

-w 2021r. w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022r. do dnia 31  października 2022r.

 

*Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania. wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 2 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Załączniki