• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Informacja-Zakończenie Świadczenia

Informacja-Zakończenie Świadczenia

ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO DLA OSÓB ZAPEWNIAJĄCYCH  NIEODPŁATNIE ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE OBYWATELOM UKRAINY

W dniu 1 lipca 2024r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Zgodnie z treścią art. 1 pkt 12 uchylony zostaje art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Oznacza to

-zakończenie  z dniem 30 czerwca 2024r. świadczenia pieniężnego dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom  Ukrainy

-świadczenie może zostać przyznane do dnia 30 czerwca 2024r

-wnioski o świadczenie pieniężne należy składać w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, nie później niż do 31 lipca 2024r.