• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Świetlica podwórkowa

Świetlica podwórkowa

Świetlica podwórkowa w czerwcu odbędzie się w poniższych terminach:

09.06.2022 r. plac przy bloku socjalnym w ROSÓWKU od godziny 14.30

10.06.2022 r. plac zabaw przy bloku socjalnym w KOŁBASKOWIE od godziny 14.30

Na zajęcia zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 6-16 lat.

Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny.

Osoba do kontaktu: Joanna Jagodzka, tel. 0915065577 lub 798937485.

<https://www.facebook.com/103041235253109/photos/a.108135501410349/357543156

469581/?__cft__%5b0%5d=AZUz9GIX5cTaPIkYtGLqjhyd2YAWbnDxy3v1w5JnryScxORvvy8u-

4EpxabJroUN15Aiy6aWzqzh5kEyDO2CgxCcL-jclVGVbLZHEkdbvpXkYhUKS-nXyM6I5wv4gLxMw

e5qOu_cHKwEM1HHOHDIBy8o4TDFXEfB0mCuYyyMpsiAFOgwV6Qaw9h372sGyGVq4vfCqpZ4-_iSu

F2pJuuVegUF&__tn__=EH-R>

<https://www.facebook.com/103041235253109/photos/a.108135501410349/357543156

469581/?__cft__%5b0%5d=AZUz9GIX5cTaPIkYtGLqjhyd2YAWbnDxy3v1w5JnryScxORvvy8u-

4EpxabJroUN15Aiy6aWzqzh5kEyDO2CgxCcL-jclVGVbLZHEkdbvpXkYhUKS-nXyM6I5wv4gLxMw

e5qOu_cHKwEM1HHOHDIBy8o4TDFXEfB0mCuYyyMpsiAFOgwV6Qaw9h372sGyGVq4vfCqpZ4-_iSu

F2pJuuVegUF&__tn__=EH-R>