• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Kawiarenki dla Seniorów

Kawiarenki dla Seniorów

Następne z marcowych „Kawiarenek dla Seniorów”, odbędą się 16.03.2022 r. o

godzinie 16.00 w GOKSiRze w Przecławiu – nt. „Zdrowego ruchu dla Seniora”.

Prosimy o wygodny, niekrępujący ruchów strój.

Więcej informacji pod numerem telefonu:

798 937 485 lub 915065577