• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Konferencja „Sprawni- Niepełnosprawni”

Konferencja „Sprawni- Niepełnosprawni”

W dniu 21.10.2021 r. odbyła się konferencja „Sprawni- Niepełnosprawni” w Przecławiu, która miała charakter otwarty – dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Poza wystawą prac plastycznych, stoiskami informacyjnymi różnych instytucji i organizacji pozarządowych, odbyła się gala wręczenia nagród w ramach Wojewódzkiego Etapu Konkursu Sztuka Osób Niepełnosprawnych oraz występy zespołów: muzycznego – SKAN z Reska, teatralnego – RECEPTA z Kowalek oraz tanecznego – DARY LOSU z PSONI w Policach. W drugiej części konferencji uczestnicy mogli otrzymać garść informacji o działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy w Szczecinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością – Koło w Policach, Fundację Aktywnej Rehabilitacji i Fundację VELO Horyzonty Możliwości w Szczecinie, Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Zachodniopomorski.

Fotorelacja dostępna pod linkiem:

https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Pomocy-Spo%C5%82ecznej-w-Ko%C5%

82baskowie-103041235253109/photos/pcb.221241820099716/221232736767291/