• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Kawiarenki dla Seniorów

Kawiarenki dla Seniorów

Serdecznie zapraszamy uczestników „Kawiarenek dla Seniorów” na inaugurację naszych spotkań poprzez bezpłatny udział w wydarzeniu
„Viva Flamenco”

25.09.2021 r. o godz. 19.00 w GOKSiR w Przecławiu.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 798 937 485 lub 91 506 55 77

<https://www.facebook.com/events/770393363672172/?__cft__%5b0%5d=AZWVuzoie9d
JBiDHCuanjqx5PWh6mLlbRaU8Enf_LWPuSdYAeSg8P91CGr6FZsReyP8sZgLJRHHUP1ndOAUXJRCsryYnldpJ3S1Krabz-oac
hobtc96p567wjtmEcLSi_mlatHmMzCSgDrc2SixmS2a&__tn__=-UK-R>
https://www.facebook.com/events/770393363672172?active_tab=about