• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Już od 1 lipca 2021r. można składać wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2021/2022.

Już od 1 lipca 2021r. można składać wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2021/2022.

  • W lipcu 2021 TYLKO w formie ELEKTRONICZNEJ

-za pośrednictwem portalu Empatia

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

 

  • Od 1 sierpnia 2021 r w formie papierowej oraz elektronicznej.

W formie papierowej wnioski będzie można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie Rosówek 16 składając wniosek w wyznaczonym w Ośrodku miejscu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, wysyłając wniosek na adres – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, 72-001 Rosówek 16