• gops@kolbaskowo.pl
  • 91 5065571 915065570

Informacja o wyniku naboru na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej

Informacja o wyniku naboru na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej

Informacja o wyniku naboru na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje, że w wyniku zakończenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie  –  dokonano wyboru Firmy świadczącej obsługę prawną.

Wybrano Oferenta:

Falco i Ziemak Radcy Prawni i Adwokaci spółka partnerska

ul. Owocowa 4B/2A, 70-213 Szczecin

NIP 8522603859 REGON 321405079

Wartość bieżącej obsługi prawnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie  od 01.09.2021r. do 31.12.2021r. opiewa na kwotę 7380,00zł brutto (siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100)

 

Uzasadnienie:

Wpłynęły cztery oferty. Komisja wybrała wyżej wymienioną Firmę ze względu na doświadczenie w obsłudze instytucji o podobnym charakterze, o czym świadczą przedstawione referencje, ponadto Firma zaproponowała najniższą cenę.